Premýšľaš nad samovraždou?

Find Help Now

Zdá sa ti, že si na konci so silami? Premáhajú ťa pocity bezmocnosti alebo beznádeje? Myslíš si, že nedokážeš čeliť ďalšiemu dňu? Tieto zdroje ti môžu pomôcť:

Daj životu ďalšiu šancu

Ak čítaš tento článok, zrejme uvažuješ nad tým, že sa zabiješ. Alebo možno poznáš niekoho, kto nad tým premýšľa.

Ak sa ti zdá, že už nemáš nádej, čítaj ďalej. Uvedomujeme si, že možno je už tvoje rozhodnutie ukončiť svoj život pevné, alebo si sa o to dokonca už aj pokúsil. Myslíš len na to, aký je tvoj život bezútešný a že už takto nevládzeš ísť ďalej. Bolesť je priveľká. Nikto nechápe, aké bremená ťa ťažia a v akom emocionálnom vypätí žiješ.

Ale teraz si tu, a preto sa chceme s tebou podeliť o nádej, povedať ti o tom, ako sa môže zmeniť tvoj život a prečo daj životu ďalšiu šancu.

Začnime tým, že tvoje pocity sú normálne. Veľa ľudí z času na čas prežíva intenzívne emocionálne vypätie, ba dokonca myšlienky na samovraždu. Dobrá správa je, že vo väčšine prípadov tieto myšlienky pominú. Až 90% ľudí, ktorí prežijú pokus o samovraždu, spätne vôbec nechápu, prečo to urobili. Zrazu tie emócie vypršia, pocit tiesne zmizne. Stačilo počkať, na druhý deň človek často uvažuje inak. Stačilo pohnúť sa iným smerom, preč od samodeštruktívnych myšlienok.

MôŽE TO BYŤ V TVOJOM MOZGU

Možno si vravíš: „Cítim sa hrozne. Moja existencia tu na zemi nemá žiadny zmysel. Zo situácie, v ktorej som, niet cesty von. Nikto mi nerozumie. Nikomu na mne nezáleží.“ Vedz, že to, ako sa cítiš, nemusí byť spôsobené len vonkajšími okolnosťami. Niekedy sú pocity, ktoré prežívaš, výsledkom fyzického nedostatku určitých chemických látok v tvojej nervovej sústave. Možno práve toto spôsobuje depresiu, ktorú cítiš.

V prvom rade potrebuješ porozumieť tomu, prečo máš depresiu.

Mnohí ľudia trpiaci depresiou nevedia, že depresiu môže spôsobiť aj nedostatok neurochemikálií. Odborníci tvrdia, že „genetická predispozícia v kombinácii s faktormi prostredia ako stres alebo fyzické ochorenie môžu v mozgu zapríčiniť nerovnováhu chemických látok nazývaných neurotransmitery, výsledkom čoho môže byť depresia. Zdá sa, že depresia je spojená s nerovnováhou medzi tromi neurotransmitermi: serotonínom, norepinefrínom a dopamínom.“

Tieto látky pomáhajú človeku sústrediť sa, zlepšujú mu náladu a dodávajú energiu. Hladinu týchto neurochemikálií môžu zvýšiť lieky, ale aj prirodzené metódy ako cvičenie, medziľudský kontakt, pobyt v prírode či rozvíjanie spirituality.

Aj popri týchto aktivitách je dôležité adresovať externé príčiny daného stavu, napr. stratu milovanej osoby v dôsledku smrti alebo rozvodu, šikanu, nízke sebavedomie, pocity viny, zatrpknutosť, hnev, sexuálne zneužívanie atď. Človek tieto traumy a straty potrebuje spracovať, potrebuje sa s nimi vyrovnať a prejsť si procesom smútenia a uzdravenia.

Chodíš k psychológovi alebo psychiatrovi? Liečiš sa na depresiu? Ak nie, zavolaj najbližšiemu psychiatrovi vo svojom okolí; nemusíš mať ani výmenný lístok od svojho lekára. Pokiaľ potrebuješ urgentnú pomoc, volaj na tiesňovú linku 112, lekársku záchrannú službu 155 alebo Linku dôvery 0800 800 566. Prosím, neodkladaj to, urob tak hneď!

Ak už chodíš k psychológovi alebo psychiatrovi, spoj sa s ním a povedz mu, že potrebuješ pomoc kvôli samovražedným myšlienkam a samodeštruktívnym plánom. Popros niekoho z rodiny alebo priateľa, aby šiel s tebou.

KONFRONTUJ SVOJE POCITY

Tvojim pocitom a náladám sa nedá veriť. Pocity nepredstavujú objektívnu pravdu. Pocity odrážajú subjektívne premýšľanie, a preto je potrebné preskúmať myšlienky, ktoré ťa priviedli k týmto úvahám o samovražde. Ak myslíš na to, že sa zabiješ, znamená to, že veríš svojim negatívne skresleným predstavám o živote a o budúcnosti. Mnohým ľuďom, ktorí zápasia s depresiou, sa však podarilo neuveriť svojim pocitom a nepodľahnúť im. Mali odvahu ísť ďalej, odvahu veriť, že ich budúcnosť a život sa môžu zmeniť, aj keď v tej chvíli nevideli nevideli žiadne východisko.

Martin Luther sa často cítil na dne. Jednu z týchto epizód opisuje takto: „Vyše týždňa som mal blízko k bránam smrti a pekla. Chveli sa mi všetky údy. Kristus sa mi úplne stratil. Triasol som sa od zúfalstva a rúhal som sa Bohu.“ (z knihy Tu stojím, inak nemôžem)

Kazateľ a spisovateľ Don Baker opisuje svoju skúsenosť s depresiou nasledovne: „Akoby som stratil kontakt s realitou. Žil som akoby v hmle, všetko som vnímal rozmazane. Môj život bola samá pretvárka a blúznenie. Mal som pocit, že na mne nikomu nezáleží – ani Bohu. V niektorých chvíľach sa mi zdalo, že jediným riešením je samovražda...“

Títo ľudia sa však neriadili svojimi pocitmi. Zavrhli svoje zúfalé myšlienky a vykročili vpred. Podarilo sa im prekonať prekážky a zvíťaziť nad pocitmi porážky. Ani ty sa nemusíš dať zviesť z cesty svojimi negatívnymi pocitmi a myšlienkami.

Nastal čas konfrontovať takéto myšlienky. Čas pozrieť sa na tvoj život zo zdravého uhla pohľadu. Si človek, ktorý má hodnotu a dôležitosť. Dokážeš zmeniť svoje myslenie a správanie a zlepšiť svoj život! Pokús sa dať šancu Bohu – aj on ti môže dať nádej. Obráť sa na neho a pros ho o pomoc a vedenie. Čo ti bráni vyskúšať, čo dokáže? Už zmenil mnoho životov, pozdvihol skleslých na duchu a priniesol nádej tým, ktorí si pripadali stratení.

Polož si tieto otázky:

Pros Boha, aby ti tieto veci ukázal. Pros ho o pomoc a o to, aby zmenil tvoj život. Nevzdávaj sa! Nebuď človekom, ktorý opustí bojové pole bez boja. Uzavri hneď teraz s niekým blízkym dohodu, že si NESIAHNEŠ na život a že keď ťa niekedy opäť ovládnu takéto myšlienky, hneď mu o tom povieš.

PORAZ BEZNÁDEJ

Ľudia v depresii obyčajne nerobia to, vďaka čomu by sa cítili lepšie. Aj keď sa na to necítiš, s depresiou treba bojovať a pohnúť sa dopredu. Porozprávaj sa s niekým o svojich pocitoch, o svojom živote. Keď sa ti podarí dať do slov to, čo sa odohráva v tvojom vnútri, môže to mať uzdravujúci účinok. Začni s niekým (najlepšie so psychológom) skúmať, čo je príčinou tvojich pocitov. To už je prvý krok k hľadaniu riešení.

Psychiater ti zas môže pomôcť zistiť, či sa za tvojou depresiou neskrývajú fyziologické príčiny, ktoré sa dajú zmierniť pomocou antidepresív. Veľmi užitočné je aj pravidelné cvičenie a zdravá strava, pretože aj to môže zvýšiť hladinu neurochemikálií, ktoré tvojmu telu chýbajú. Taktiež by ti mohlo pomôcť na chvíľu sa odvrátiť od seba a svojich problémov a venovať sa iným ľuďom či aktivitám.

Aj keď sa ti možno nechce, začni tráviť viac času s láskavými ľuďmi, priateľmi, Bohom, členmi rodiny či cirkvi, vďaka čomu nadobudneš pocit spolupatričnosti a pomôže ti to znovu získať zmysel života.

Kde začať

Je skvelé, že si dočítal tento článok až do konca. Si ochotný urobiť krok smerom k životu? Krok k vybudovaniu (možno nového) života? Krok k hľadaniu pomoci? Odmietni veriť nepravdám, ktoré si si vsugeroval. Nepravdám o tom, že tvoja situácia je beznádejná, že nemáš cenu ani budúcnosť.

Chcem ti povedať, že tvoj život má budúcnosť aj nádej. Boli sme svedkami mnohých prípadov, keď ľudia vystreli ruku o pomoc a postupne sa naučili tešiť sa z lepšieho života!

Zavolaj na Linku dôvery (pozri odkaz vyššie). Spíš si zoznam krokov, ktoré ti pomôžu začať odznova.

Spoj sa, prosím, s niekým, kto ti pomôže, alebo sa skontaktuj s e-koučom cez túto stránku. Zavolaj svojmu farárovi alebo pastorovi, psychológovi alebo priateľovi.

Teraz je čas urobiť krok smerom k životu a nádeji.