Hovorí sa, že keď si niekoho berieš, berieš si s ním aj celú jeho rodinu. Je v tom veľa pravdy. Vtipy o svokre nevznikli náhodou. Sobášom do tvojho života vstupujú noví rodinní príslušníci – napíklad aj svokrovci. Ako vychádzať so svokrovcami, aby sme predišli konfliktom a hádkam?

Môj manžel aj ja sme čoskoro zistili, že mnohé veci, ktoré sa v našich pôvodných rodinách berú ako normálne a akceptované, môžu byť druhej strane proti srsti. Prišli sme však k záveru, že pokiaľ nejde o niečo vyslovene „zlé“ (napr. závislosť, zneužívanie, krádež atď.), mali by sme sa jednoducho zmieriť s tým, aká je naša rodina. Je ľahšie zmeniť svoju vlastnú reakciu než správanie iných.

Je ľahšie zmeniť svoju vlastnú reakciu než správanie iných.

Každá rodina má zvyky, praktiky a tradície, ktoré sú v nej hlboko zakorenené. Aj tvoja rodina ich má, no možno si ich neuvedomíš, kým na ne neukáže prstom tvoj partner alebo sa s nimi nedostaneš do konfliktu. Prvým krokom je uvedomiť si, že sú tu isté rozdiely. Tu je päť oblastí, ktoré si zvyčajne vyžadujú mimoriadnu dávku porozumenia a vyjednávania:

Sviatky – V našej kultúre sú Vianoce dôležitým sviatkom. Každý chce, aby bola vtedy rodina pohromade. Ak nebývate v rovnakom meste ako vaši svokrovci, čaká vás vyjednávanie. Nezabudnite ani na ďalšie sviatky, hlavne ak s partnerom pochádzate z rôznych kultúr.

Rodinné tradície – Chodieva vaša rodina každý rok na tradičnú stanovačku? A čo oslavy narodenín či výročí? Je dôležité spoznať, aké tradície má rodina tvojho partnera a či sa dajú zosúladiť s vaším životom po svadbe. Ak má rodina veľa tradícií, zisti, ktoré sú pre tvojho partnera a svokrovcov najdôležitejšie.

Očakávania – Keď idete na večeru do reštaurácie, čaká sa, že účet zaplatíš ty? Predpokladá sa, že ak varí žena, zo stola bude spratávať muž? Očakáva sa, že budete letnú dovolenku tráviť všetci spolu na rodinnej chate? Má širšia rodina silné očakávania ohľadom toho, ako vychovávaš svoje deti?

Maniere – Tie vedia byť poriadne otravné. Možno si tvoj svokor po večeri rád vypije a správa sa chrapúnsky. Alebo svokra si tak potrpí na dokonalý poriadok, že ti vždy chce „pomôcť“ lepšie si veci zorganizovať. Navrhuje ti špecifický spôsob robenia vecí, ktorý považuje za jediný správny.

Náboženské tradície – Môže ísť o to, ktorý kostol budete navštevovať, či nosíš alebo nenosíš na krku krížik, či dáte alebo nedáte pokrstiť vaše dieťa, alebo ako si kto vykladá nejaký biblický verš. Náboženské tradície majú hlboké korene a môžu byť zdrojom mnohých rodinných konfliktov. Pokúste sa prediskutovať ich hneď na začiatku. Ak napríklad neplánujete nechať pokrstiť dieťa, oznámte to svokrovcom skôr, ako mu kúpia šaty na krst.

Všetko toto sú trecie plochy, ktoré môžu viesť k rozkolom v rodine. Hoci môže byť ľahšie odsťahovať sa o 500 km ďalej a vyhnúť sa tak väčšine z nich, vždy sa nájdu nejaké konflikty. Vo svojej knihe To keby sme vedeli pred svadbou Gary Chapman uvádza tri možnosti, ako zmierniť spomínané problémy:

  1. Nauč sa počúvať. Počúvaj, aby si skutočne pochopil, prečo je to pre nich také dôležité. Čo tebe môže pripadať bezvýznamné, môže byť pre nich veľmi osobné. Ak si ich s úctou vypočuješ a skúsiš ich pochopiť, aj oni sa možno posnažia rešpektovať tvoj uhol pohľadu. Snaž sa hovoriť za seba. Povedz: „Mal som pocit, že...“ (tým komunikuješ svoj pohľad), a nie: „Vy ste spravili to a to...“ (tým ich obviňuješ).

  2. Nauč sa vyjednávať. Vyjednávanie nadväzuje na počúvanie a začína sa predložením návrhu alebo prosby svokrovcom (nie nastolením požiadavky). Tí majú možnosť návrh prijať, odmietnuť alebo pozmeniť. Keď budete jeden druhého počúvať s rešpektom, ľahšie dospejete k riešeniu, ktoré vyhovuje všetkým.

  3. Osvoj si ich jazyk lásky. V rodine ide najmä o budovanie lepších vzťahov. Keď spoznáš jazyky lásky jednotlivých členov rodiny a nájdeš cestu, ako im preukázať lásku spôsobom, ktorý prijmú, vytvoríš tým pozitívnu atmosféru, v ktorej môžu vaše vzťahy rásť. Uľahčí to tiež vzájomné počúvanie a vyjednávanie v budúcnosti.

S manželom si navzájom pomáhame čoraz lepšie porozumieť zvykom a tradíciám našich pôvodných rodín. Uvedomujeme si tiež, že v prípade konfliktov s našimi rodinami sa musíme zastať jeden druhého. Ako manželia sme vytvorili svoju vlastnú rodinu a je teraz pre nás na prvom mieste.

Prežívaš nejaké zápasy so svokrovcami či so svojou širšou rodinou? Nevieš, ako ďalej? Skús sa o tom poradiť s niekým, kto si ťa vypočuje a pomôže ti nájsť cestu. Klikni na tlačidlo nižšie a vstúp do bezplatného, dôverného rozhovoru s e-koučom.
Autor článku: Andrea Shair